Μείωση βλάβης

Μείωση Βλάβης

Η μείωση βλάβης αναφέρεται σε πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που αποσκοπούν στο να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες αναφορικά με την υγεία, κοινωνικά και νομικά θέματα σχετικά με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Η μείωση βλάβης σαν φιλοσοφία έχει τη βάση της στην δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικεντρώνεται στην προσπάθεια για θετική αλλαγή στη ζωή του χρήστη, χωρίς να κρίνει, να κάνει διακρίσεις, ή να απαιτεί από τον χρήστη να σταματήσει να κάνει χρήση ουσιών σαν προϋπόθεση προκειμένου να δεχτεί υποστήριξη.

Η μείωση βλάβης περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, κοινωνικές και υγείας, και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο για τη χρήση νόμιμων αλλά και παράνομων ουσιών. Μερικές από αυτές είναι οι ασφαλείς χώροι κατανάλωσης, προγράμματα βελονών και συριγγών, ευκαιρίες για στέγαση και εργασία που δεν απαιτούν την απουσία χρήσης, έλεγχος/τεστ ουσιών, αποτροπή και ανατροπή περιπτώσεων υπερβολικής δόσης (overdose), ψυχολογική υποστήριξη και η διάθεση πληροφοριών για ασφαλέστερη χρήση. Δράσεις σαν αυτές είναι οικονομικότερες, είναι βασισμένες σε στοιχεία και αποδείξεις, και οδηγούν σε θετικές αλλαγές στην ατομική και κοινωνική υγεία.