Σχετικά με εμάς

Image
Kykeon logo teal

Είμαστε μια μικρή ομάδα εθελοντών που πιστεύουν ότι όλοι οι άθρωποι θα πρέπει να ειναι ελεύθεροι να απολαμβάνουν την ελευθερία να εξερευνούν διαφορετικές καταστάσεις συνειδητότητας με όποιον τρόπο κρίνουν σωστό. Ελπίζουμε να κινητοποιήσουμε ένα εθνικό κίνημα που θα αντανακλά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ψυχεδελική αναγέννηση και τη συνολική μετατόπιση της αφήγησης προς μια πιο ευνοϊκή άποψη για τα ψυχεδελικά, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφαλή, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε ψυχεδελικά υποβοηθούμενες θεραπείες και άλλες θεραπευτικές μεθόδους στην Ελλάδα.