Πολιτική και συνηγορία

Παρατήρηση, ανάλυση και ενημέρωση

Τακτική ανασκόπηση και ανάλυση των υφιστάμενων ελληνικών πολιτικών για τα ναρκωτικά για τον εντοπισμό κενών και ευκαιριών. Ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, τις εξελίξεις στα νομοσχέδια και τις πρωτοβουλίες ψηφοφορίας στις νομοθεσίες παγκοσμίως και ανάλυση των επιπτώσεων τους στην Ελλάδα.

Image
GRPS logo transparent

Δέσμευση stakeholder

Διοργάνωση συζητήσεων και εργαστηρίων με φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες υγείας και το κοινό για την ενίσχυση της κατανόησης και τη συγκέντρωση υποστήριξης για αλλαγές πολιτικής.

Εκστρατείες

Εκκίνηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού που θα αναδεικνύουν τα οφέλη των ψυχεδελικών θεραπειών και την ανάγκη προσαρμογής της πολιτικής.

Πρόταση νομοσχεδιου

Σύνταξη νομοσχεδίου αποποινικοποίησης και νομιμοποίησης των ψυχεδελικών ουσιών και υποβολή του στο ελληνικό κοινοβούλιο προς εξέταση.

Συνεργασία

Συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και την υπεράσπιση μιας ενιαίας παγκόσμιας προσέγγισης για τα ψυχεδελικά.