Θεραπευτές Ενσωμάτωσης

Ενσωμάτωση των ψυχεδελικών εμπειριών

Η ενσωμάτωση ή αλλιώς αφομοίωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε και να επεξεργαζόμαστε τις συνειδητοποιήσεις/εντυπώσεις που μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ψυχεδελικής εμπειρίας. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για integration - ένας από αυτούς είναι μέσω των κύκλων ενσωμάτωσης (τους οποίους προσφέρουμε δωρεάν κάθε μήνα στην Ελληνική Εταιρεία Ενθεογόνων σε μια δομή peer-to-peer support). Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω ατομικής διεργασίας, το οποίο έχει μια περισσότερο ψυχοθεραπευτική βάση και γίνεται με έναν θεραπευτή που έχει σχετική εμπειρία με το χώρο των ψυχεδελικών.

Οι Θεραπευτές Ενσωμάτωσης που συνεργάζονται με την Ελληνική Εταιρεία Ενθεογόνων είναι μια μικρή κλειστή ομάδα θεραπευτών που προσφέρουν ατομικές συνεδρίες ενσωμάτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.