Ευρετήριο ψυχοδραστικών ουσιών

DMT molecule
DMT, #harm reduction
2C-B molecule
2C-B, #harm reduction
Psilocybin molecule
psilocybin, #magic mushrooms, #harm reduction
Harmine molecule
ayahuasca, #DMT, #harm reduction
LSD-25 molecule
LSD, #harm reduction
Δ9-THC molecule
cannabis, #cannabinoids, #harm reduction
Synthetic cannabinoid molecule
synthetic cannabinoids, #cannabinoids, #harm reduction
MDMA molecule
MDMA, #harm reduction