Αρχική

Image
Eleten web banner
Image
Kykeon logo teal

Είμαστε μια μικρή ομάδα εθελοντών που πιστεύουν ότι όλοι οι άθρωποι θα πρέπει να ειναι ελεύθεροι να απολαμβάνουν την ελευθερία να εξερευνούν διαφορετικές καταστάσεις συνειδητότητας με όποιον τρόπο κρίνουν σωστό. Ελπίζουμε να κινητοποιήσουμε ένα εθνικό κίνημα που θα αντανακλά τις εξελίξεις στην παγκόσμια ψυχεδελική αναγέννηση και τη συνολική μετατόπιση της αφήγησης προς μια πιο ευνοϊκή άποψη για τα ψυχεδελικά, ενώ παράλληλα θα οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφαλή, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε ψυχεδελικά υποβοηθούμενες θεραπείες και άλλες θεραπευτικές μεθόδους στην Ελλάδα.

Όραμα

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου η ελληνική κοινωνία θα αναγνωρίζει και θα αγκαλιάζει τις δυνατότητες των ψυχεδελικών ως πολύτιμα εργαλεία για τη θεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη.

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός της ομάδας μας είναι η διευκόλυνση της διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, η υποστήριξη της μεταρρύθμισης του ελληνικού νομικού πλαισίου γύρω από τα ψυχεδελικά, η εκπαίδευση του κοινού και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ψυχεδελική αναγέννηση στην Ελλάδα. Επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στην ψυχεδελικά υποβοηθούμενη ψυχοθεραπεία, αλλά και σε άλλες θεραπευτικές και ιατρικές εφαρμογές και οφέλη των ψυχεδελικών, με στόχο την αντανάκλαση και ενσωμάτωση των παγκόσμιων εξελίξεων.

Οι στόχοι μας

Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις θεραπευτικές, ιατρικές εφαρμογές και τα οφέλη των ψυχεδελικών ουσιών, που εδράζονται σε επιστημονικά στοιχεία.

Φιλοξενία διαλόγων και κύκλων ενσωμάτωσης, προωθώντας διεισδυτικές συζητήσεις και αμοιβαία υποστήριξη.

Υποστήριξη δικτύου πιστοποιημένων διαπροσωπικών και σωματικών θεραπευτών στην Ελλάδα, εκπαιδευμένων σε θεραπευτικές μεθόδους που περιλαμβάνουν ψυχεδελικά.

Δημιουργία ενός αποθετηρίου πληροφοριών για τις ψυχεδελικές ουσίες με σκοπό την ενημέρωση, την διάλυση των μύθων σχετικά με αυτές, και τη μείωση της βλάβης.

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δημόσιας κατανόησης και αποδοχής των ψυχεδελικών.

Προάσπιση πολιτικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια κινήματα.

Διεξαγωγή διατομεακών συζητήσεων σχετικά με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές επιπτώσεις των εξελισσόμενων πολιτικών για τις ψυχοδραστικές ουσίες στην Ελλάδα.