Μείωση βλάβης

Image
GRPS logo transparent

Η μείωση βλάβης αναφέρεται σε πολιτικές, προγράμματα και πρακτικές που αποσκοπούν στο να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες αναφορικά με την υγεία, κοινωνικά και νομικά θέματα σχετικά με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Η μείωση βλάβης σαν φιλοσοφία έχει τη βάση της στην δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικεντρώνεται στην προσπάθεια για θετική αλλαγή στη ζωή του χρήστη, χωρίς να κρίνει, να κάνει διακρίσεις, ή να απαιτεί από τον χρήστη να σταματήσει να κάνει χρήση ουσιών σαν προϋπόθεση προκειμένου να δεχτεί υποστήριξη.

Η μείωση βλάβης περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, κοινωνικές και υγείας, και πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο για τη χρήση νόμιμων αλλά και παράνομων ουσιών. Μερικές από αυτές είναι οι ασφαλείς χώροι κατανάλωσης, προγράμματα βελονών και συριγγών, ευκαιρίες για στέγαση και εργασία που δεν απαιτούν την απουσία χρήσης, έλεγχος/τεστ ουσιών, αποτροπή και ανατροπή περιπτώσεων υπερβολικής δόσης (overdose), ψυχολογική υποστήριξη και η διάθεση πληροφοριών για ασφαλέστερη χρήση. Δράσεις σαν αυτές είναι οικονομικότερες, είναι βασισμένες σε στοιχεία και αποδείξεις, και οδηγούν σε θετικές αλλαγές στην ατομική και κοινωνική υγεία.

Αρχές μείωσης βλάβης

Σεβασμός των δικαιωμάτων των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
Η μείωση της βλάβης βασίζεται θεμελιωδώς σε αρχές που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η αντιμετώπιση των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών—μαζί με τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους— με συμπόνια και αξιοπρέπεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μείωσης της βλάβης. Η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι χάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους - εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα στο δικαίωμα στη ζωή, στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην ιδιωτική ζωή, στην ελευθερία από την αυθαίρετη κράτηση και στην ελευθερία από σκληρές, απάνθρωπες και εξευτελιστική μεταχείριση, μεταξύ άλλων.

Έμφαση σε αποδεδειγμένες προσεγγίσεις
Οι πολιτικές και οι πρακτικές μείωσης της βλάβης ενημερώνονται από ένα ισχυρό σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις είναι πρακτικές, εφικτές, αποτελεσματικές, ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές σε διάφορα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά περιβάλλοντα. Οι περισσότερες παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης είναι εύκολο να εφαρμοστούν και φθηνές, και όλες έχουν ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην υγεία του ατόμου και της κοινότητας.

Δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη και συνεργασία με δίκτυα ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
Η μείωση της βλάβης έχει τις ρίζες της στη δέσμευση για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και τη διασφάλιση ότι κανείς δεν αποκλείεται από τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζονται λόγω της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, της φυλής, του φύλου, της ταυτότητας φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της επιλογής της εργασίας τους. ή την οικονομική τους κατάσταση. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται να ξεπερνούν περιττά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων επαχθών κανονισμών που εισάγουν διακρίσεις. Επιπλέον, η ουσιαστική συμμετοχή των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών που τους εξυπηρετούν είναι κεντρικής σημασίας για τη μείωση της βλάβης.

Η αποφυγή του στίγματος
Οι επαγγελματίες μείωσης της βλάβης δέχονται τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ψυχοδραστικές ουσίες όπως είναι και δεσμεύονται να τους συναντήσουν «όπου βρίσκονται» στη ζωή τους χωρίς κρίση. Η ορολογία και η γλώσσα πρέπει πάντα να εκφράζουν σεβασμό και να αποφεύγουν τους στιγματικούς όρους [1] ή τους διαχωρισμούς μεταξύ «καλών» και «κακών» ψυχοδραστικών ουσιών. Η στιγματιστική γλώσσα διαιωνίζει επιβλαβή στερεότυπα και δημιουργεί εμπόδια στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Στόχοι μείωσης της βλάβης
Κρατήστε τους ανθρώπους ζωντανούς και ενθαρρύνετε τη θετική αλλαγή στη ζωή τους
Η διατήρηση ζωντανών ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και η προστασία της υγείας τους [2] είναι οι πιο επείγουσες προτεραιότητες. Οι προσεγγίσεις μείωσης της βλάβης είναι διευκολυντικές και όχι καταναγκαστικές και στοχεύουν στην ενίσχυση της θετικής αλλαγής στη ζωή ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή σταδιακή μπορεί να είναι αυτή η αλλαγή. Αναγνωρίζοντας ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών βιώνουν προβληματική χρήση, η μείωση της βλάβης μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τα πιθανά οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Μείωση βλάβης από τη νομοθεσία και τις πολιτικές περί ψυχοδραστικών ουσιών
Η μείωση της βλάβης επιδιώκει να βελτιώσει τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές επιβολής του νόμου για τις ψυχοδραστικέ ουσίες, έτσι ώστε να μην είναι επιβλαβείς για την υγεία και την ευημερία των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και των κοινοτήτων τους. Πολλές πολιτικές σε όλο τον κόσμο δημιουργούν και επιδεινώνουν τον πιθανό κίνδυνο και τις βλάβες της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Αυτά περιλαμβάνουν: την ποινικοποίηση των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών . καταχρηστικές και διεφθαρμένες αστυνομικές πρακτικές· η άρνηση παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και μείωσης βλάβης που σώζουν ζωές· περιορισμοί στην κατοχή εξαρτημάτων για ένεση· αναγκαστική εξέταση ούρων και κράτηση στο όνομα της αποκατάστασης. και, διακρίσεις με βάση τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, την τάξη, τη φυλή και το φύλο. Η μείωση της βλάβης προκαλεί τη διεθνή και εθνική νομοθεσία και τις πολιτικές που συμβάλλουν στις βλάβες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Προσφορά εναλλακτικών λύσεων σε προσεγγίσεις που επιδιώκουν την πρόληψη ή τον τερματισμό της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών
Η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, βασισμένα σε στοιχεία προγράμματα πρόληψης, περίθαλψης και θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν διακοπή της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, είναι σημαντική για ορισμένους ανθρώπους. Η είσοδος στη θεραπεία πρέπει να γίνεται με τους όρους του ατόμου και δεν πρέπει ποτέ να αναγκάζεται. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιώνδεν χρειάζονται θεραπεία και όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιώνμπορεί να μην επιθυμούν ή να μην μπορούν να εισέλθουν σε θεραπεία μόνο για αποχή για μυριάδες λόγους. Ενώ η αποχή από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών μπορεί να είναι ο στόχος για ορισμένα άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, αυτή είναι μια ατομική επιλογή και δεν πρέπει να επιβάλλεται ή να θεωρείται ως η μόνη επιλογή.

[1] Η στιγματιστική γλώσσα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την αναφορά σε άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών ως «καταχραστές ναρκωτικών», «εθισμένοι», «μάστιγα», «προβληματικοί» ή «κοινωνικό κακό».

[2] Η μείωση της βλάβης είναι καλά τεκμηριωμένη για την πρόληψη ασθενειών όπως ο HIV, η ιογενής ηπατίτιδα και η φυματίωση, μεταξύ άλλων.