Αχιλλέας Κάτρας

Scientific Advisor, Content Creator
Αχιλλέας Κάτρας

Ο Αχιλλέας είναι κλινικός φαρμακοποιός εργαζόμενος στον τομέα της πληροφορικής της υγείας, και συγκεκριμένα ως υπευθυνος κλινικού περιεχομένου. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική φαρμακευτική και στην πληροφορική της υγείας, και προϋπηρεσία σε διάφορες δομές υγείας (φαρμακείο, νοσοκομείο, φυλακή), μέσω των οποίων ανέπτυξε επιστημονικό ενδιαφέρον πάνω στην ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Ο Αχιλλέας υποστηρίζει ένθερμα την αλλαγή της πολιτικής για τις ψυχεδελικές ουσίες με γνώμονα την αποποινικοποίηση και την ασφαλέστερη χρήση των ουσιών αυτών. Πιστεύει ότι με σωστή μόρφωση και διάλογο μπορεί να υπάρξει μια στροφή όσον αφορά την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού από την κοινωνία, με τελικό σκοπό ένα πιο ανοιχτό, καλύτερα ελεγχόμενο θεραπευτικό πλαίσιο, βασισμένο στην επιστήμη. Αυτό θα επιτρέψει τόσο στους χρήστες όσο και στους επιστήμονες υγείας να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ουσίες με καλύτερο αποτέλεσμα αλλά και ασφαλέστερο τρόπο, τόσο σε θεραπευτικό πλαίσιο όσο και έξω από αυτό.

Ως υπεύθυνος επιστημονικού περιεχομένου, ο Αχιλλέας χρησιμοποιεί τις κλινικές του γνώσεις και εμπειρία ως κλινικός συντακτης για να μεταφέρει τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των ψυχεδελικών φαρμάκων.