Νομοθετική μεταρρύθμιση και νομιμοποίηση των ψυχεδελικών στις ΗΠΑ

Σημασία

Οι ψυχεδελικές ουσίες καθίστανται προσιτά στους Αμερικανούς μέσω ενός συνονθυλεύματος νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στις πολιτείες. Αυτή η αλλαγή απαιτεί συναίνεση σχετικά με τα θεραπευτικά μοντέλα, εκπαίδευση και καθοδήγηση για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και σχεδιασμό για την εφαρμογή και τη ρύθμιση.

Στόχος

Να αξιολογηθούν οι τάσεις στη νομοθετική μεταρρύθμιση και τη νομιμοποίηση των ψυχεδελικών ουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να δοθεί καθοδήγηση στους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Στοιχεία

Ανάλυση δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από νομοθετικές βάσεις δεδομένων (BillTrack50, LexisNexis, Ballotpedia). Η νομοθεσία εντοπίστηκε με αναζήτηση όρων που σχετίζονται με ψυχεδελικά (π.χ. ψιλοκυβίνη, MDMA, Peyote, Μεσκαλίνη, ιμπογκαΐνη, LSD, Ayahuasca, DMT). Τα νομοσχέδια κωδικοποιήθηκαν από έναν δικηγόρο σε δύο άξονες: ποιες ψυχεδελικά ουσίες θα επηρεάζονταν και με ποιους τρόπους (δηλαδή το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής/νομικής εποπτείας, όταν προσδιορίζεται). Για τη διερεύνηση των κινητήριων δυνάμεων και του ρυθμού της νομοθετικής μεταρρύθμισης, τα δεδομένα συγκρίθηκαν με άλλους κρατικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών περιθωρίων ψήφου του 2020 και της νομοθετικής μεταρρύθμισης της κάνναβης.

Ευρήματα

Διαπιστώνουμε ότι 25 πολιτείες έχουν εξετάσει 74 νομοσχέδια (69 νομοθετικές πρωτοβουλίες, 5 μέτρα ψηφοφορίας), με 10 νομοσχέδια να έχουν τεθεί σε ισχύ και 32 να είναι ακόμη ενεργά. Ο αριθμός των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση των ψυχεδελικών ουσιών που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους αυξήθηκε σταθερά από 5 (2019), 6 (2020), σε 27 (2021), σε 36 (2022). Σχεδόν όλα προσδιορίζουν την ψιλοκυβίνη (67) και πολλά περιλαμβάνουν επίσης το MDMA (27). Αν και τα νομοσχέδια ποικίλλουν ως προς το πλαίσιό τους, η πλειονότητα (43) προτείνει την αποποινικοποίηση, εκ των οποίων ελάχιστα οριοθετούν την ιατρική εποπτεία (23%) ή τις απαιτήσεις κατάρτισης/αδειοδότησης (35%). Σε γενικές γραμμές, τα νομοσχέδια περιείχαν πολύ λιγότερη ρυθμιστική καθοδήγηση από ό,τι το θεσπισθέν Μέτρο 109 του Όρεγκον. Ενώ οι πρώτες νομοθετικές προσπάθειες έγιναν σε φιλελεύθερες πολιτείες, η σχέση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, υποδεικνύοντας ότι η μεταρρύθμιση των ψυχεδελικών ναρκωτικών γίνεται ένα διακομματικό ζήτημα. 

Συμπεράσματα και συνάφεια

Η μεταρρύθμιση των ψυχεδελικών ουσιών προχωρά με ταχείς ρυθμούς και με τρόπο αποσπασματικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω βασικά ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως 1) ο καθορισμός προτύπων για τα φάρμακα που προμηθεύονται εκτός του ιατρικού ιδρύματος, 2) τα κριτήρια αδειοδότησης για τους συνταγογράφους και τους θεραπευτές, 3) η κλινική υποδομή και η υποδομή τιμολόγησης, 4) οι πιθανές αντενδείξεις και 5) η χρήση σε ειδικούς πληθυσμούς όπως οι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι και οι έγκυες γυναίκες.

Image
Study charts and map

Τάσεις στα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση των ψυχεδελικών

Τα νομοσχέδια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ποιά ουσία θα επηρεαστεί (Α) και με ποιον τρόπο (Β). Η καμπύλη στο Γ δείχνει τον αθροιστικό αριθμό νομοσχεδίων από την 1η Ιανουαρίου 2019 με βάση την ημερομηνία που προτάθηκε για πρώτη φορά το νομοσχέδιο. Ο χάρτης (Δ) περιλαμβάνει μόνο νομοσχέδια αποποινικοποίησης (μείωση ή κατάργηση των ποινικών κυρώσεων για την κατοχή ψυχεδελικών ουσιών). "Ορισμένοι δήμοι" υποδεικνύει ότι τα δημοτικά νομοθετικά σώματα (π.χ. Oakland, Santa Cruz, Arcata CA, Ann Arbor, DC, Washtenaw County MI, Somerville MA, Cambridge MA, Northampton MA) έχουν ψηφίσει νομοθεσία, αλλά όχι η πολιτεία, και "Εξετάζοντας" σημαίνει ενεργά επί του παρόντος νομοσχέδια (από την 1η Αυγούστου 2022). Το Κολοράντο HB1344 (νόμος ενεργοποίησης που αποποινικοποιεί τη συνταγογραφούμενη MDMA υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τον FDA) εξαιρέθηκε.

Διαβάστε την έρευνα εδώ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10069558/