Ν. Ζηλανδία: νομιμοποίηση υπηρεσιών ελέγχου ουσιών

Η Νέα Ζηλανδία νομιμοποίησε οριστικά τον έλεγχο ουσιών στις 23 Νοεμβρίου, ψηφίζοντας νομοσχέδιο που επιτρέπει σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εκτελεί την υπηρεσία μείωσης της βλάβης σε φεστιβάλ να συνεχίσει και να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ στις 6 Δεκεμβρίου.

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα που νομιμοποίησε και στη συνέχεια διευκολύνει τον έλεγχο ουσιών. Το πιλοτικό πρόγραμμα, που εγκρίθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο του 2021.

Τον Απρίλιο, το Υπουργείο Υγείας είχε συστήσει τη μονιμοποίηση του προγράμματος, κάτι που οδήγησε σε σχέδια για τη νέα νομοθεσία. Τα δεδομένα έδειξαν ότι το 68 τοις εκατό των συμμετεχόντων άλλαξαν τη συμπεριφορά τους ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στην υπηρεσία και το 87 τοις εκατό είπε ότι κατανοούσαν καλύτερα τις πιθανές βλάβες από την χρήση ουσιών αφού μίλησαν με τους ανθρώπους που την επιτελούσαν.

«Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα», δήλωσε η Wendy Allison, διευθύντρια του KnowYourStuffNZ, μιας εθελοντικής οργάνωσης ελέγχου ουσιών που διορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας για να διευθύνει το πρόγραμμα. «Αλλά αυτό που έγινε μας φαίνεται σαν ένα μεγάλο επίτευγμα. Εργαζόμαστε εδώ και επτά χρόνια και τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα γιορτάζουμε την επιτυχία μας».

Πριν από το πρόγραμμα, οι ελεγκτές ουσιών της Νέας Ζηλανδίας έκαναν την ίδια δουλειά, αλλά χωρίς νομική προστασία. Πολλές επιχειρήσεις φοβόντουσαν να συνεργαστούν μαζί τους, γεγονός που περιόριζε την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. 

Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο έλεγχος ουσιών βρίσκεται σε μια νομικά γκρίζα ζώνη. Αυτό σημαίνει ότι οι εθελοντές που εκτελούν το έργο το κάνουν με κίνδυνο ποινικής δίωξης. Άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, διαθέτουν υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο της Νέας Ζηλανδίας κατοχυρώνει ευρεία νομική προστασία για άτομα που προσφέρουν την υπηρεσία και για τα άτομα που ζητούν πρόσβαση σε αυτήν. Δεν νομιμοποιεί την κατοχή, την αγορά ή την πώληση ουσιών. Οι νομοθέτες ουσιαστικά ενέκριναν το νομοσχέδιο όπως είχε αρχικά γραφτεί, ενώ καταργούσαν τις διατάξεις που το καθιστούσαν προσωρινό.

Εάν ένα μουσικό φεστιβάλ ή άλλη διοργάνωση επιλέξει, μπορεί να φιλοξενήσει επιτόπου έλεγχο ουσιών. Ένας πάροχος υπηρεσιών θα προσφέρει «πληροφορίες και συμβουλές μείωσης της βλάβης για να βοηθήσει τα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών». Το Υπουργείο Υγείας θα δημοσιεύσει πλήρη λίστα με τους διαθέσιμους παρόχους.

Για τους τύπους ουσιών που συχνά συνδέονται με φεστιβάλ, όπως το MDMA, ο έλεγχος συνήθως περιλαμβάνει τη δοκιμή δειγμάτων με κιτ χημικών αντιδραστηρίων, τα οποία είναι σχετικά προσβάσιμα και φθηνά. Αλλά το KnowYourStuffNZ είναι σε θέση να εκτελεί τις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας τα τρία φορητά, ηλιακά φορτιζόμενα φασματόμετρα υπερύθρου  μετασχηματισμού Fourier - τα οποία προσφέρουν πολύ πιο ολοκληρωμένη ανάλυση - και απλώς να χρησιμοποιεί κιτ αντιδραστηρίων ως πρόσθετο μέτρο σε περιπτώσεις όπου τέτοια κιτ μπορεί να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες, όπως κατά τον έλεγχο LSD.

Μόλις λάβουν τα αποτελέσματά τους, οι χρήστες αποφασίζουν μόνοι τους εάν επιθυμούν να διατηρήσουν ή να απορρίψουν το δείγμα τους (ή, σε ορισμένες ρυθμίσεις όπου υπάρχει δυνατότητα, να το υποβάλουν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο). Οι ελεγκτές ουσιών απαγορεύεται να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες για άτομα που έχουν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Κανένας εμπλεκόμενος δεν μπορεί να κατηγορηθεί ποινικά για κατοχή, ούτε τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ποινική διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι και εθελοντές αυτών των υπηρεσιών προστατεύονται από νομική ευθύνη, «εκτός εάν αποδειχθεί ότι ενήργησαν κακόπιστα ή χωρίς εύλογη φροντίδα». Αυτό γίνεται για να τους θωρακίσει από νομικές επιπτώσεις εάν κάποιο άτομο αφού ελεγξεί την ουσία του, προβεί σε χρήση και υποστεί βλάβη ή θάνατο. Δεδομένου ότι ο έλεγχος ουσιών δεν μπορεί να είναι εκατό τοις εκατό ακριβής, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος. Ωστόσο, οι κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν τι υπάρχει στις ουσίες τους προτού αποφασίσουν εάν θα τις χρησιμοποιήσουν.