Έναρξη Ομάδας Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ιατρική χρήση των ψυχεδελικών

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ψυχική ασθένεια επηρεάζει ένα στα δύο άτομα κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ το 67% των ανθρώπων δεν λαμβάνουν την υποστήριξη ψυχικής υγείας που χρειάζονται. Η Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2023 προσδιόρισε την επιδείνωση της ψυχικής υγείας ως σοβαρό κίνδυνο για τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερη καινοτομία στον τομέα των διαταραχών της εγκεφαλικής υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ψυχεδελικές θεραπείες αναδύονται ως μια ισχυρή νέα κατηγορία θεραπείας για καταστάσεις όπως η κατάθλιψη και η διαταραχή χρήσης αλκοόλ. Σε συνδυασμό με την ψυχολογική υποστήριξη, τα ψυχεδελικά φάρμακα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ασφαλείς, ταχείας δράσης και ισχυρές κλινικές βελτιώσεις με διαρκή αποτελέσματα.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρειάζονται καλύτερες θεραπείες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εξετάζονται νέες ψυχεδελικές θεραπείες, καθώς η επιστήμη πίσω από αυτές υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητές τους», ανέφερε ο ευρωβουλευτής Mikuláš Peksa από την Τσεχία.

Για να προετοιμαστούμε για την ανάπτυξη αυτών των θεραπειών, πρέπει να αναπτυχθούν η απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδομή. Σηματοδοτώντας την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας, οι ευρωβουλευτές συγκεντρώνονται τώρα για να διαμορφώσουν ενεργά την πορεία δράσης σε αυτόν τον τομέα, εγκαινιάζοντας την Ομάδα Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ιατρική χρήση των ψυχεδελικών κατά τη σημερινή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης εμπειρογνωμόνων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η MEP AG θα προωθήσει αυτήν την ατζέντα καθοδηγώντας τις θεσμικές συζητήσεις για τη θεραπευτική εφαρμογή των ψυχεδελικών. Συγκεντρώνοντας ευρωβουλευτές σε όλο το πολιτικό φάσμα, θα προωθήσουμε την ανάπτυξη υγιών πολιτικών και κανονισμών της ΕΕ, ανοίγοντας το δρόμο για δίκαιη πρόσβαση σε προσιτές και ασφαλείς νέες θεραπείες με ψυχεδελική βοήθεια στην ΕΕ.» δηλώνει η ευρωβουλευτής Sara Cerdas από την Πορτογαλία.

Στόχοι της MEP AG

 • Να λειυουργήσει ως εκπαιδευτικός πόρος και πλατφόρμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψυχεδελική επιστήμη που βασίζεται σε στοιχεία και τη μείωση του σχετικού στίγματος.
 • Προώθηση της πανευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας και των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ.
 • Οργάνωση περιοδικών συναντήσεων και έκδοση συστάσεων πολιτικής.
 • Ενίσχυση της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την ουσιαστική αύξηση των επιστημονικών και κλινικών στοιχείων που υποστηρίζουν την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ψυχεδελικών φαρμάκων.
 • Διασφαλίστε τη βέλτιστη φροντίδα και ασφάλεια για τους ασθενείς, ενώ προάγετε την ουσιαστική δέσμευση ατόμων με βιωμένη εμπειρία.
 • Βεβαιωθείτε ότι η ανάπτυξη ψυχεδελικών θεραπειών καθοδηγείται από το όφελος για τη δημόσια υγεία.
 • Υποστηρίξτε μια εναρμονισμένη πολιτική και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ψυχεδελικές θεραπείες και ένα προβλέψιμο περιβάλλον τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών.
 • Παροχή συμβολής στις τρέχουσες νομοθετικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις στο ΕΚ.
 • Προώθηση πολιτικών για τα ναρκωτικά που βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για την άρση των φραγμών που επιβαρύνουν την επιστημονική έρευνα των ψυχεδελικών και την επιτάχυνση της πρόσβασης.
 • Να κάνει την Ευρώπη ηγέτη στην καινοτομία και παγκόσμιο ρυθμιστικό σημείο αναφοράς σε αυτόν τον τομέα.

Σύνεδροι Ομάδας Δράσης

Image
Alex Agius Saliba Malta, S&D
Alex Agius - Saliba Malta, S&D
Image
Mikuláš Peksa Czechia, Greens-EFA
Mikuláš Peksa - Czechia, Greens-EFA
Image
Tilly Metz Luxembourg, Greens/EFA
Tilly Metz - Luxembourg, Greens/EFA
Image
Frédérique Ries Belgium, Renew
Frédérique Ries - Belgium, Renew
Image
Tomáš Zdechovský Czechia, EPP
Tomáš Zdechovský - Czechia, EPP
Image
Sara Cerdas Portugal, S&D
Sara Cerdas - Portugal, S&D

Μέλη Ομάδας Δράσης

Image
 Alviina Alametsä Finland, Greens-EFA
Alviina Alametsä - Finland, Greens-EFA
Image
 Jarosław Duda Poland, EPP
Jarosław Duda - Poland, EPP
Image
Robert Biedroń Poland, S&D
Robert Biedroń - Poland, S&D
Image
Radka Maxová Czechia, S&D
Radka Maxová - Czechia, S&D

Πηγή: PAREA